Català

La Cartera de serveis socials inclou totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològuiques del Sistema públic de serveis socials de Catalunya.