Català

Recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat.

Resum de l'informe amb l'estat de la salut de la població a la ciutat de Barcelona.

Resum de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Informe de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Infografia de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Guia didàctica

Orientacions didàctiques per treballar la lectura del llibre "Accents".