Català

Document que explica l'estat de la salut de la població del districte de l'Eixample.

Document que explica l'estat de la salut de la població del districte de Ciutat Vella.

És un recull de les accions de l'Ajuntament per atendre i donar suport a totes les famílies de la ciutat.

Document que recull les polítiques i actuacions de l'Ajuntament de Barcelona i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Articula les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a les noves necessitats dels joves en el context socioeconòmic actual.

Recull els drets dels ciutadans i ciutadanes i els compromisos dels ajuntaments per aconseguir que a les ciutats es respectin aquests drets.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sarrià-Sant Gervasi i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sant-Montjuïc i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sant Martí i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sant Andreu i la seva evolució en els darrers anys.