Català

És un document que articula les polítiques de l'Ajuntanent destinades a garantir els drets de les dones mitjançant l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere.

Carta de drets i deures de Barcelona

Amb aquesta carta l'ajuntament procura garantir la convivència ciutadana i el civisme a la ciutat de Barcelona.

Temari de Ciències Naturals per a l'alumnat de Primària i Secundària amb dificultats de comprensió lectora.

Temari de Ciències Socials per a l'alumnat de Primària i Secundària amb dificultats de comprensió lectora.

Temari de Ciències Socials per a l'alumnat de Primària i Secundària amb dificultats de comprensió lectora.

Temari de Ciències Socials per a l'alumnat de Primària i Secundària amb dificultats de comprensió lectora.

Document que descriu com treballen els serveis socials i educatius del poble.
Inclou traduccions al espanyol, anglès, francès, rus i àrab.

Tenim dret a participar i exercir la nostra ciutadania

Document que explica què és el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.

Document que recull les opinions dels infants i adolescents que estan acollits en una família o viuen en un centre.
Inclou una traducció a l'espanyol i una traducció a l'anglès.

Observació general del Comitè dels Drets de l'Infant (2011)

L'article 19 de la Convenció recull el drets dels infants a viure sense cap tipus de violència. Aquesta Observació explica en detall el contingut de l'article i estableix les pautes perquè els estats n'assegurin el compliment.