Català

Infografia de l'avaluació dels clubs de Lectura Fàcil a la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

Guia didàctica

Orientacions didàctiques per treballar la lectura del llibre "Accents".

Temari de Ciències Naturals per a l'alumnat de Primària i Secundària amb dificultats de comprensió lectora.

Temari de Ciències Naturals per a l'alumnat de Primària i Secundària amb dificultats de comprensió lectora.

La Cartera de serveis socials inclou totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològuiques del Sistema públic de serveis socials de Catalunya.