Català

Document que recull les polítiques públiques per al benestar, familiar i social de totes les persones grans de Barcelona.

Document que complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. Ofereix mesures per prevenir i combatre l'explotació de persones.

Articula les polítiques sectorials i territorials que garanteixen la prestació de serveis per la inclusió de la ciutadania.

Conjunt de polítiques que du a terme l'Ajuntament de Barcelona per promoure, defensar i garantir els drets de les persones homosexuals, transsexuals i bisexuals de la ciutat.

Document que recull les mesures que posarà en marxa l'Ajuntamnet de Barelona per prevenir la discriminació contra les persones musulmanes o que es perceben com a tals, i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues?

Document que explica les actuacions que es faran a Barcelona durat aquests quatre anys per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Portada informe "La salut a Barcelona 2017"

Informe que explica l'estat de la salut de la població de Barcelona l'any 2017 i la seva evolució en els últims anys.

Directiva que té com a objectiu lluitar contra qualsevol discriminació per motius de religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual a la feina.

Recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat.