Suport a la lectura

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Cartas impertinents' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: https://www.lecturafacil.net/book/cartes-impertinents/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Bodas de sangre' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: https://www.lecturafacil.net/book/bodas-de-sangre/

Portada guía

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Alicia en el país de las maravillas' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: https://www.lecturafacil.net/book/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas1/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Colores Prohibidos' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/colores-prohibidos/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'La música del viento' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/la-musica-del-viento/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'El intruso' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/el-intruso/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'El Principito' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/el-principito/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Madame Bovary' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/madame-bovary1/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Kafka y la muñeca viajera' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/kafka-y-la-muneca-viajera/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Las invisibles' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/las-invisibles/