Fullet

Resum de l'informe amb l'estat de la salut de la població a la ciutat de Barcelona.

La Cartera de serveis socials inclou totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològuiques del Sistema públic de serveis socials de Catalunya.