Fullet

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sarrià-Sant Gervasi i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sant-Montjuïc i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Sant Martí i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Nou Barris i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Les Corts i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Horta-Guinardó i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Gràcia i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de l'Eixample i la seva evolució en els darrers anys.

Resum de l'informe que explica l'estat de la salut de la població al districte de Ciutat Vella i la seva evolució en els darrers anys.

Document que recull les polítiques públiques per al benestar, familiar i social de totes les persones grans de Barcelona.