Fullet

Adptació a Lectura Fàcil de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assictència.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Pacte de mútua responsabilitat entre la ciutadania i l'administració per vetllar pels drets i deures de les persones.

Document que recull l'estratègia de treball que l'Ajuntament va dur a terme per treballar en favor de la igualtat entre dones i homes de Sestao.

Laburpena 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Resumen 2008

Document amb les propostes d'actuació urbanístiques que es desenvoluparan a Donostia-San Sebastián els pròxims 8 o 10 anys.

Directiva que lluita contra la discriminació per motius d'origen racial o ètnic a tots els països de la Unió Europea.

Resum de l'informe que ens explica els factors que determinen la salut i l'estat de la salut de la població de Barcelona l'any 2015, i la seva evolució en els últims anys.

Document que recull els objectius i accions de l'Ajuntament per promoure la inclusió, la cohesió social, la sensibilització i el coneixement de la cultura gitana des de la igualtat i la no-discriminació.

Resum de l'informe que ens explica els determinants de la salut i l'estat de salut de la població de Barcelona durant l'any 2014, i la seva evolució en els últims anys.