Fullet

Recull dels principis, regles i models de conducta que haurien de seguir els membres del consistori , els treballados i treballadores de l'Ajuntmanet de Sant Boi i les empreses municipals.

Document que presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de Manresa.

Pla de millora del barri de l'Erm. Manlleu

Butlletí numero 4 amb informació i notícies del barri de l'Erm de Manlleu.

Document que explica que és l'habitatge amb protecció oficial, l'habitatge públic i les seves tipologies i quines persones i famílies hi poden accedir.

Pla de millora del barri de l'Erm. Manlleu

Butlletí numero 1 amb informació i notícies del barri de l'Erm de Manlleu.

Pla de millora del barri de l'Erm

Document amb les aportacions de diverses persones del barri de l'Erm i de la resta de Manlleu per a la reforma de la plaça Sant Antoni.

Receptes

Recull de receptes del tast gastronòmic Cuines de l'Erm a Manlleu.

Document que presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de la ciutat de Barcelona.