Fullet

La Cultura Trenca Barreres és una exposició de fotografies sobre cultura inclusiva i accessible. Aquest document es un fotollibre amb un recull de les fotografies més destacades que formen part de l'exposició, i també inlcou el decàleg.

Document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb capacitats diverses.

Document que explica com pots obtenir ajudes socials per a l'IBI (Impost Béns Immobles).

Recull dels principis, regles i models de conducta que haurien de seguir els membres del consistori , els treballados i treballadores de l'Ajuntmanet de Sant Boi i les empreses municipals.

Document que presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de Manresa.

Pla de millora del barri de l'Erm. Manlleu

Butlletí numero 4 amb informació i notícies del barri de l'Erm de Manlleu.

Document que explica que és l'habitatge amb protecció oficial, l'habitatge públic i les seves tipologies i quines persones i famílies hi poden accedir.

Pla de millora del barri de l'Erm. Manlleu

Butlletí numero 1 amb informació i notícies del barri de l'Erm de Manlleu.