Fullet

Pla de millora del barri de l'Erm

Document amb les aportacions de diverses persones del barri de l'Erm i de la resta de Manlleu per a la reforma de la plaça Sant Antoni.

Receptes

Recull de receptes del tast gastronòmic Cuines de l'Erm a Manlleu.

Document que presenta les polítiques públiques per al benestar personal, familiar i social de tots els infants i adolescents de la ciutat de Barcelona.

És un document que articula les polítiques de l'Ajuntanent destinades a garantir els drets de les dones mitjançant l'aplicació transversal de la perspectiva de gènere.

Carta de drets i deures de Barcelona

Amb aquesta carta l'ajuntament procura garantir la convivència ciutadana i el civisme a la ciutat de Barcelona.

Document que descriu com treballen els serveis socials i educatius del poble.
Inclou traduccions al espanyol, anglès, francès, rus i àrab.

Tenim dret a participar i exercir la nostra ciutadania

Document que explica què és el Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya.

Document que recull les opinions dels infants i adolescents que estan acollits en una família o viuen en un centre.
Inclou una traducció a l'espanyol i una traducció a l'anglès.

Observació general del Comitè dels Drets de l'Infant (2011)

L'article 19 de la Convenció recull el drets dels infants a viure sense cap tipus de violència. Aquesta Observació explica en detall el contingut de l'article i estableix les pautes perquè els estats n'assegurin el compliment.

Document que posa a l'abast dels nens, nenes i adolescents de Catalunya, els objectius de les polítiques d'infància i adolescència per als propers anys, així como les mesures per assolir aquests objetcius.