Administració

Directiva que té com a objectiu lluitar contra qualsevol discriminació per motius de religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual a la feina.

Recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat.

Resum de l'informe amb l'estat de la salut de la població a la ciutat de Barcelona.

La Cartera de serveis socials inclou totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològuiques del Sistema públic de serveis socials de Catalunya.