Guia

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Siete días en el lago' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/siete-dias-en-el-lago/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'La vuelta al mundo en 80 días' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/la-vuelta-al-mundo-en-80-dias/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Bajo el mismo cielo' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/bajo-el-mismo-cielo/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Los pazos de Ulloa' en un club de Lectura Fácil.
Podeu consultar el llibre en: http://www.lecturafacil.net/book/los-pazos-de-ulloa/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Bailar un tango en Madrid' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/bailar-un-tango-en-madrid/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Romeo y Julieta' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/romeo-y-julieta/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'La Casa de Bernarda Alba' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/la-casa-de-bernarda-alba/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Cyrano de Bergerac' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/es/book/cyrano-de-bergerac1/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Don Quijote de la Mancha' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/don-quijote-de-la-mancha/

Aquesta guia té la finalitat de donar a conèixer les Bones Pràctiques realitzades als Clubs de Lectura Fàcil Lares.