Guia

Material per al professorat

Model d'activitats per desenvolupar les competències bàsiques a partir del llibre "L'illa del tresor".

Laguntzailearen dossierra

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Zeru beraren azpian".

Guía para el acompañante lector

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Bajo el mismo cielo".

Manual i guia d'autoavaluació

Document per oferir a les entitats sense ànim de lucre criteris i indicadors que els permetin avaluar la transparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

Guía para el acompañante lector

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "El Principito".

Guia didàctica

Orientacions didàctiques per treballar la lectura del llibre "Mosaic".