Guía

Aproximaciones a lenguaje y conocimiento

Guia amb informació sobre l'exposició del MUSAC.

La arquitectura perecedera de las pompas de jabón

Informació sobre l'exposició del MUSAC.

Material per al professorat

Model d'activitats per desenvolupar les competències bàsiques a partir del llibre "L'illa del tresor".

Laguntzailearen dossierra

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Zeru beraren azpian".

Guía para el acompañante lector

Guia per ajudar i acompanyar als lectors del llibre "Bajo el mismo cielo".