Guia

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Colores Prohibidos' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/colores-prohibidos/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'La música del viento' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/la-musica-del-viento/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'El intruso' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/el-intruso/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'El Principito' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/el-principito/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Madame Bovary' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/madame-bovary1/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Kafka y la muñeca viajera' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/kafka-y-la-muneca-viajera/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Las invisibles' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/las-invisibles/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Un reloj con dos iniciales' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/es/book/un-reloj-con-dos-iniciales/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Lazarillo de Tormes' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/lazarillo-de-tormes/

Guia amb activitats per dinamitzar el llibre 'Trampa de fuego' en un club de Lectura Fàcil.
Podeu consultar el llibre a: http://www.lecturafacil.net/book/trampa-de-fuego/